No015张小冉套图30P张小冉中国腿模网

No015张小冉套图30P张小冉中国腿模网

夏秋中暑,多汗身疼,脉反虚而口渴,人参白虎汤。 雪按:此一条,不可无者也,浅田所未及,故为补之。

天时风湿交争,雨生羽虫,暴风疾雨。钱氏白术散、参苓白术散、竹叶石膏汤补脾胃诸虚,丹溪补阴丸、金匮肾气丸、三一肾气丸滋真阴久损。

柴胡泻肝火,黄连泻心火,白芍药泻脾火,黄芩泻肺火,黄柏泻肾火。 )和解散、金沸草散治时行寒疫,神术散、定风饼子疗暴中风邪。

然痉病项强亦有当下者,故下文又云∶痉为病,胸满口噤,卧不着席,脚挛急,必介齿,可以大承气汤。若大势青黑,其目一黄一白者,不治。

郑声,重语也。四之气,太阴湿土用事,以下生上,泻辛益酸。

肾俞二穴在第十四椎骨下两旁肺风喘促满胸堂,偃卧燥异常,口鼻之间须要白,寻衣肺坏色忧黄。此言痉病,若表邪尽解,惟存胸满口噤,卧不着席,脚挛急,介齿,一派里热内结,亦可与大承气。

Leave a Reply